V8-2020 POSTPONED TO 2/3/4 July 2021!!

V8 Brothers 2021

Now on Rockabilly Radio, brand new ad for V8BV#9²  

 

UPDATE V8 BROTHERS VILLAGE #9² (English below)

Beste V8BV vrienden, 

Sorry dat het zo lang moest duren, we hebben zo lang mogelijk gewacht op meer info van de regering.

Tot op heden weten we nog steeds zeer weinig.

Wel weten we nu al dat V8BV #9² niet zal doorgaan zoals we gewoon zijn.

Het wordt een aangepaste versie dit jaar.. zelfde datum/andere locatie.

De  9de editie zal doorgaan, het weekend van 3/4 juli op een site te Zarren.

Zelfde locatie waar vorig jaar onze meet & greet heeft plaats gevonden. 

Rekening houdend met de geldende covid maatregelen van dat moment. 

Dit zal voor een beperkt aantal mensen zijn en waarschijnlijk zal er vooraf moeten ingeschreven worden. (online tickets) 

Tickets van 2020 & 2021 blijven uiteraard geldig voor komende editie in 2022!

We hopen in 2022 te kunnen uitpakken met een fantastiche 10de editie!! 

Bedankt aan allen, we houden jullie zo snel mogelijk op de hoogte.

V8 Brothers CC

 

 

Dear V8BV friends,

Sorry it had to take so long, we waited as long as possible for more info from the government.

We still know very little to date.

We already know that V8BV #9² will not continue as we are used to.

It will be a modified version this year… same date/different location.

The 9th edition will take place the weekend of 3/4 July on a site in Zarren.

The same location where our meet & greet took place last year.

Taking into account the corporate covid measures of the time.

This will be for a limited number of people and will probably require pre-registration. (online tickets)

Tickets from 2020 & 2021 will of course remain valid for the next edition in 2022!

We hope to have a fantastic 10th edition in 2022!!

Thank you to all, we will keep you informed as soon as possible.

V8 Brothers CC